Insecticide rovarirtó utántöltő 500ml

Szerezz 40 jutalompontot
3,990Ft
l 7,980Ft

Az Insecticide 2000 utántöltő rovarírtó egy hosszú hatásidejű, minden rovar ellen ható szer. Alkalmazásával megvédhetjük kedvenceinket a bolhák, tetvek és atkák ellen.

Készleten

Vásárold meg ezt a terméket, és szerezz 40 jutalompontot (40Ft)
Cikkszám: 5999507350013 Kategória:

Leírás

Az Insecticide 2000 utántöltő rovarírtó egy hosszú hatásidejű, minden rovar ellen ható szer. Alkalmazásával megvédhetjük kedvenceinket a bolhák, tetvek és atkák ellen.

1. A termék összetétele és a formuláció típusa

1.1 A termék minőségi és mennyiségi összetétele:

Triviális név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (m/m%)
Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) Hatóanyag 89997-63-7 289-699-3 0,05%
Piperonil-butoxid Hatóanyag 51-03-6 200-076-7 0,05%
Permetrin Hatóanyag 52645-53-1 258-067-9 0,15%

 

1.2 A formuláció típusa: Felhasználásra kész permet.

2. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok: –

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

–        P270 – A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

–        P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

–        P301+P312 – Lennyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

–        P391 – A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

–        P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

–        EUH208 – Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

3. Engedélyezett felhasználás(ok)

3.1 A felhasználás leírása: Az Insecticide 2000 HU rovarírtó permet használata

Terméktípus: 18. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt: Rovarírtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is: Tudományos név: Blatella germancia; Közhasználatú név: német csótány; Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek
Felhasználási terület: Zárt térben rejtett életmódú rovarok irtására használható fel.
Az alkalmazás módja(i): Zárt térben, felületkezelés (permetezés)
Alkalmazási arány(ok): 0,5 L/20m2 (25 ml/m2)
Gyakoriság: A flakon a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, 25 ml készítményt juttasson ki 1 m2 felületre. Az írtószer hatástartóssága porózus felületeken nem igazolt. Töör felületeken kéthetes hatástartósság várható. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleli, úgy a kezelést ismételje meg.
Felhasználói kör: szakképzett foglalkozásszerű, lakossági.
Csomagolási méretek: Lakossági felhasználók részére: 250, 500 és 1000 ml töltési fogattal, szórófejjel ellátott műanyag falkonban; 250, 500 és 1000 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag falkonban (utántöltésre); Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére: 5-10 és 20 liter töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba. Csomagolóanyag: Minden kiszerelés esetén polietilén.

3.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

3.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

3.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegélynyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

3.1.4 A felhasználástól függően a termék és a csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

3.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett.

4. Általános használati utasítás

4.1 Használati utasítások

4.1.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható!

Használat előtt alaposan felrázandó!

A szórófejet annak elforgatásával nyissa ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó-és tartózkodási helyeire célzottan juttassa ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. Például csótányok irtásakor: szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és ezek környéke kezelendő.

4.1.2 A 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható!

A termék kiürült flakonjáról csavarja le a szórófejet, és azt tegye át az új teli palackra. Győződjön meg róla, hogy a szórófej stabilan illeszkedik a palackhoz. A szórófejet annak elforgatásával nyissa ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó-és tartózkodási helyeire célzottan juttassa ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. Például csótányok irtásakor: szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és ezek környéke kezelendő.

4.1.3 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható!

Használat előtt alaposan felrázandó!

A permetlevet töltse be olyan permetezőgépbe, amellyel 150 mikrométernél kisebb cseppátmérő biztosítható. A permetet a rovarok búvó-és tartózkodási helyeire célzottan juttassa ki.

4.2 Kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott és a 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

Kizárólag rovarirtásra, a használati utasítás szerint alkalmazható!

Ügyeljen arra, hogy az írtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra és takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el vagy takarja le és a z akvárium lélegeztető berendezését kapcsolja ki.

Gyerek kezébe nem kerülhet!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

A permetet ne lélegezze be és ügyeljen arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön!

Háztartási gumikesztyű használata ajánlott.

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! Allergiás reakciót válthat ki.

Kezelés után a helyiségben alaposan szellőztessen ki és azokat csak a lepermetezett felületek megszáradása után vegye újra használatba.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül ruhára vagy az ágyneműre.

4.2.2 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

Kizárólag rovarirtásra, a használati utasítás szerint alkalmazható!

Ügyeljen arra, hogy az írtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra és takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el vagy takarja le és a z akvárium lélegeztető berendezését kapcsolja ki.

Gyerek kezébe nem kerülhet!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

A permetet ne lélegezze be és ügyeljen arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön!

Védőkesztyű, nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédő és védőszemüveg használata szükséges.

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! Allergiás reakciót válthat ki.

Kezelés után a helyiségben alaposan szellőztessen ki és azokat csak a lepermetezett felületek megszáradása után vegye újra használatba.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül ruhára vagy az ágyneműre.

4.3 Várhatóan közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések:

– Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét estén forduljon orvoshoz.

– Bőrrel érintkezést követően: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel. Súlyos irritáció esetén forduljon orvoshoz.
– Szembe jutást követően: Öblítse a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Ha a szemében kontaktlencse van, távolítsa azt el, majd folytassa a szem öblítését. Irritáció vagy látáskárosodás esetén forduljon szakorvoshoz.
– Lenyelést követően: A szájüreget öblítse ki vízzel. Mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát és címkéjét.

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE HAGYJA MAGÁRA A MÉRGEZÉST ELSZENVEDETT SZEMÉLYT!

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornákba jutását meg kell akadályozni.

4.4 A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.4.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott és a 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadásra nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

4.4.2 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

4.5 A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól és közvetlen napsugárzástól védve, élelmiszertől, takarmánytól, gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. A gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(Az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni a gyártási tétel számát vagy jelzését és a lejárat idejét szokásos tárolási körülmények mellett.)

5. Egyéb információk

5.1 A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott műanyag falkonon:

Biocid szakvélemény száma: 23277-10/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Insecticide 2000 HU rovarirtó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyag: 0,05% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,05% piperonil-butoxid + 0,15% permetrin
Engedélytulajdonos: Veterianus 2000 Kft., 9700 Szombathely, Esterházy A. u. 12.
Biocid engedélyszám:
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 2., 3. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1, 4.2.1, 4.3, 4.4.1, 4.5 és 5.1 pontok.

5.2 A 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:

Biocid szakvélemények száma: 23277-10/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Insecticide 2000 HU rovarirtó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyag: 0,05% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,05% piperonil-butoxid + 0,15% permetrin
Engedélytulajdonos: Veterianus 2000 Kft., 9700 Szombathely, Esterházy A. u. 12.
Biocid engedélyszám:

5.3 A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:

Biocid szakvélemények száma: 23277-10/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Insecticide 2000 HU rovarirtó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyag: 0,05% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,05% piperonil-butoxid + 0,15% permetrin
Engedélytulajdonos: Veterianus 2000 Kft., 9700 Szombathely, Esterházy A. u. 12.
Biocid engedélyszám:

Még nincsenek értékelések.

„Insecticide rovarirtó utántöltő 500ml” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük